2020.ko Beste Biren Etxegabekoen kanpaina/ Campaña 2020 de Personas sin Hogar de Beste Bi

PRENTSAURREKOA:   RUEDA DE PRENSA:
“Etxerik ez izateak hil egiten du. Eta zuk, zer diozu?. Egin planto. Inor ez etxerik gabe” leloa daukan 2020ko Etxegabekoen kanpainarekin batera,  Etxebizitza eskuratzearen aldeko eta ‘Etxerik gabeko Pertsonen’ aldeko «BESTEBI Plataformak», prentsaurreko baten deialdia egiten du. Coincidiendo con la campaña de personas sin hogar 2020, cuyo lema es «No tener casa mata. ¿Y tú qué dices?. Di basta. Nadie sin hogar», la Plataforma “BESTEBI” por la inclusión residencial y por la erradicación del sinhogarismo convoca a una rueda de prensa.
Urriak 22, eguena

 

Lekua: Bilboko udalaren Areatzako estalpe gertuenean. Bilbo

Plangintza:

· 11:00 Argazki eta bideo aurkezpena

· 11:30 Agiriaren irakurketa eta prentsaurrekoa.

· 12:00 Itxiera eta bideo aurkezpena

 

 


Jueves, 22 de octubre


Lugar: Tinglado del Arenal más cercano al Ayuntamiento. Bilbao
Planing:

· 11:00 Proyección de video y fotos

· 11:30 lectura manifiesto y rueda de prensa.

· 12:00 Cierre y proyección de video

 

Eta zuk, zer diozu?. Egin planto!

Inor ez etxerik gabe

¿Y tú qué dices?. Di basta

Nadie sin hogar

#BesteBi

#EtxerikEzIzateakHilEgitenDu

#InorEzEtxerikGabe

#NadieSinHogar

#NoTenerCasaMata