XX ANIVERSARIO DE SORTARAZI. / SORTARAZIKO XX. URTEURRENA.